Tag: xây dựng nhà xưởng

Hệ giằng trong xây dựng nhà thép tiền chế

Khung thép nhà cao tầng nếu không có hệ giằng sẽ rất yếu khi chịu tải trọng ngang, vì nếu các nút được mô hình hóa như những liên kết khớp tương tự ở các loại dàn thép thì kết cấu khung sẽ dễ dàng bị siêu lệch hoặc biến hình dưới tác dụng của ...

Các loại tấm lợp

Cung cấp trọn gói hê thống các loại tấm lợp phục vụ bao che cho công trình. Phôi tole do các nhà sản xuất tole chuyên nghiệp cung cấp. Thành phần nguyên liệu của tole có các loại sau: -  Thành phần: kẽm mạ màu, nhôm kẽm mạ màu. -  Chiều dày: 0.4mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.5mm, 0.6mm. Tuỳ ...

Chi tiết kết cấu phụ nhà thép tiền chế

Các chi tiết kết cấu phụ của nhà thép tiền chế bao giờ cũng là phần nhỏ nhưng không thể thiếu khi xây dựng nhà xưởng. Vì nhờ có những chi tiết kết cấu phụ này mà công trình trở nên chất lương và hảo hảo hơn. Sau đây là những chi tiết kết cấu phụ ...

Khung nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế có rất nhiều ưu điểm và nó khắc phục hầu hết được những nhược điểm cũng như các điều kiện mà khung bê tông cốt thép không thể có được, dưới đây là một số ưu điểm của khung nhà thép tiền chế: - Tối ưu khả năng chịu lực của cấu ...