Tag: xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp cần có những yêu cầu pháp lý như thế nào? Công ty chúng tôi mua đất nông nghiệp nhưng không biết thủ tục xin phép xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp như thế nào? Các câu hỏi này được đặt ra khi Chủ đầu tư ...