Tag: tồn kho

Tồn kho vật liệu xây dựng tiếp tục tăng

Bước sang quí 2, chỉ số vật liệu xây dựng tồn kho tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng hiện hoạt động cầm chừng hoặc đã ngưng hoạt động. Hàng vật liệu xây dựng còn tồn kho nhiều là nỗi lo của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng hiện nay Trao ...