Tag: tole lợp nhà xưởng

Các loại tấm lợp

Cung cấp trọn gói hê thống các loại tấm lợp phục vụ bao che cho công trình. Phôi tole do các nhà sản xuất tole chuyên nghiệp cung cấp. Thành phần nguyên liệu của tole có các loại sau: -  Thành phần: kẽm mạ màu, nhôm kẽm mạ màu. -  Chiều dày: 0.4mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.5mm, 0.6mm. Tuỳ ...