Tag: tiến độ xây dựng nhà xưởng

Các bước lập bảng tiến độ thi công nhà xưởng

Trong xây dựng nhà xưởng, tùy theo quy mô, chất lượng công trình mà thời gian thi công, tiến độ xây dựng sẽ ngắn hay dài. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình như thời tiết, nhân lực, vật lực… Do đó, để việc ...