Tag: Tấm lợp nhà xưởng

Vật liệu xây dựng nhà xưởng cơ bản

Khung kèo thép nhà tiền chế

Hiện nay, xây dựng được một xưởng sản xuất, chế biến sản phẩm hay bảo trì và lưu trữ hàng hóa bền vững, chất lượng là điều mà tất cả các nhà đầu tư quan tâm. Quá trình xây dựng nên nhà xưởng có rất nhiều giai đoạn và cần có rất nhiều loại vật ...

Các loại tấm lợp

Cung cấp trọn gói hê thống các loại tấm lợp phục vụ bao che cho công trình. Phôi tole do các nhà sản xuất tole chuyên nghiệp cung cấp. Thành phần nguyên liệu của tole có các loại sau: -  Thành phần: kẽm mạ màu, nhôm kẽm mạ màu. -  Chiều dày: 0.4mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.5mm, 0.6mm. Tuỳ ...