Tag: Máng xối

Các cấu kiện viền ốp

Với ưu thế của chiều dài máy là 6m nên tấc cả các cấu kiện phụ (viền ốp) của ngôi nhà ít có điểm nối. - Máng xối biên - Máng xối giữa - Ống xối hộp - Viền chắn nước - Viền mái - Viền chân tole - Ốp nóc - Óp góc - Bulon liên kết - Bulon neo chân cột - Tăng ...