Tag: kết cấu phụ trong nhà xưởng

Chi tiết kết cấu phụ nhà thép tiền chế

Các chi tiết kết cấu phụ của nhà thép tiền chế bao giờ cũng là phần nhỏ nhưng không thể thiếu khi xây dựng nhà xưởng. Vì nhờ có những chi tiết kết cấu phụ này mà công trình trở nên chất lương và hảo hảo hơn. Sau đây là những chi tiết kết cấu phụ ...