Tag: gạch không nung và gạch đất nung

Điểm khác biệt cơ bản của gạch không nung và gạch nung truyền thống

  Hiện nay, loại gạch không nung đang được đưa vào sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng vì mang những đặc điểm ưu việt hơn so với loại gạch nung truyền thống. Tuy nhiên, loại gạch đất nung vẫn đang chiếm ưu thế rất lớn trong thị trường ở Việt Nam. Vậy, điểm khác nhau ...