Tag: dự án

Tiền có chảy vào bất động sản?

Những tín hiệu lạc quan từ chính sách phần nào góp phần ổn định tâm lý cho người mua, thị trường cũng dần có nhiều giao dịch hơn ở dự án sắp bàn giao, đã bàn giao. Nhiều thông tin tích cực dần đến với lĩnh vực bất động sản khiến nhiều người đang kỳ vọng ...