Tag: doanh nghiệp xi măng

20% doanh nghiệp xi măng đối mặt với nguy cơ phá sản

Khoảng 20% doanh nghiệp xi măng đang phải đối diện với nguy cơ bị phá sản. Lối thoát được các doanh nghiệp nghĩ nhiều nhất lúc này là tìm cổ đông chiến lược nước ngoài để giải quyết nợ và tái cơ cấu. Thị trường bất động sản suy giảm, ngành xi măng trong nước cũng ...