Thiết kế nhà xưởng

Thiết kế nhà xưởng là công việc hoạch định và tiến hành vẽ thể hiện chi tiết công trình nhà xưởng cần xây dựng. Thiết kế nhà xưởng phải do những người được đào tạo chuyên về thiết kế đảm nhận: bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế điện nước, thiết kế phòng cháy chữa cháy, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, thiết kế hạ tầng,… Thiết kế nhà xưởng gồm các bước sau:

_ Thiết kế nhà xưởng sơ bộ: Chủ đầu tư trao đổi với đơn vị thiết kế về nhu cầu xây dựng nhà xưởng, diện tích cần thiết để đảm bảo yêu cầu lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và các nhu cầu sử dụng khác (nếu có). Trên cơ sở đó đơn vị thiết kế sẽ lên phương án sơ bộ tổng mặt bằng nhà xưởng, các hạng mục cần thiết khác trình chủ đầu tư xem xét điều chỉnh (nếu có).

_ Thiết kế nhà xưởng chi tiết: Trên cơ sở thống nhất thiết kế sơ bộ, đơn vị thiết kế tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, các công trình phụ trợ khác như: nhà bảo vệ, đường nội bộ,…