Chọn Thầu Thiết Kế Và Thi Công Nhà Xưởng Thế Nào

05 Yếu Tố Cần Xem Xét Khi Chọn Thầu Thiết Kế Và Thi Công Nhà Xưởng:

  1. Nhà thầu có chuyên về xây dựng nhà xưởng không?
  2. Nhà thầu có trên 05 năm kinh nghiệm?
  3. Nhà thầu có đội ngũ nhân sự được đào tạo chính quy, bài bản không?
  4. Nhà thầu có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện dự án?
  5. Nhà thầu có chứng chỉ hành nghề thiết kế và thi công?

Đang cập nhật………..