Dịch vụ

Quy trình và thủ tục xin phép xây dựng nhà xưởng

  Quy trình và các thủ tục xin phép xây dựng nhà xưởng luôn là một khâu quan trọng trong quá trình thi công nhà xưởng. Tuy vậy, hiện nay các nhà đầu tư luôn ái ngại khi các thủ tục hành chính khá rắc rối và chưa nắm rõ các quy trình cần thiết. Vì vậy, ...

Xây dựng nhà xưởng

Thi công xây dựng nhà xưởng là một khoản đầu tư có chi phí lớn, Công ty Vạn Thịnh Gia với trên 10 năm kinh nghiệm chuyên thi công nhà xưởng và là đơn vị tổng thầu thi công toàn bộ các hạng mục của nhà xưởng. Đối với nhà xưởng thông thường có các ...

Thiết kế nhà xưởng

Thiết kế nhà xưởng là công việc hoạch định và tiến hành vẽ thể hiện chi tiết công trình nhà xưởng cần xây dựng. Thiết kế nhà xưởng phải do những người được đào tạo chuyên về thiết kế đảm nhận: bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế điện nước, ...